Förskolan Anna Stockholm/Mälardalen

Idrottsplats 1

Förskolan Anna

Ägare: Näckström Fastigheter NF 16 AB

Besöksadress: Gasverksvägen 10, 115 42 Stockholm

Area: 800 kvm

Fastighetsbeteckning: Idrottsplats 1

Byggår: 2020

Hyresgäst: Östermalms Stadsförvaltning

Verksamhet: Förskola

 

 

I Gasverksområdet i Norra Djurgårdsstaden har Vectura moderniserat en blåklassad kulturhistorisk förrådsbyggnad till en ny förskola. Under januari 2020 öppnade förskolan Anna upp verksamheten för barnen. Förskolan inrymmer 80 barn i en välplanerad inomhusmiljö om totalt 800 kvm fördelat på fyra avdelningar. Gården blir en hälsofrämjande och utvecklande plats med fokus på gröna ytor som erbjuder möjlighet till lek, rörelse och lärande.