Norlandia Förskolor Expeditionen Dalarna

Häggen 24

Norlandia Förskolor Expeditionen

Ägare: Näckström Fastigheter NF 27 AB

Besöksadress: Blomstervägen 16, 791 33 Falun

Area: 802 kvm

Fastighetsbeteckning: Häggen 24

Byggår: 1973

Ombyggnadsår: 1986, 2019/2020

Hyresgäst: Norlandia Förskolor

Verksamhet: Förskola

 

 

På fastigheten finns idag den nyöppnade förskola som drivs av Norlandia Förskolor Expeditionen som erbjuder en trygg, utvecklande och lekfull lärmiljö där barnens nyfikenhet och lärande stimuleras. Expeditionen ligger i området Hästberg i Falun och har 88 förskoleplatser fördelade på tre avdelningar. Förskolan inryms i en nyrenoverad fristående fastighet med nytänkande lärmiljö. Förskolan har en stor gård med planteringar och utomhusleksaker där barn vistas dagligen.

Utöver förskolan pågår planarbete med avsikt att framöver utveckla ett vård- och omsorgsboende på fastigheten.