Royal Office Stockholm/Mälardalen

Blasieholmen 54

Royal Office

Ägare: Blasieholmen 54 KB

Besöksadress: Blasieholmen 7, 111 48 Stockholm

Area: 2 590 kvm

Fastighetsbeteckning: Blasieholmen 54 

Byggår: 2018

Hyresgäst: Goldman Sachs, OPX, Storskogen

Verksamhet: Kontor

 

 

Royal Office ligger på Blasieholmen i direkt anslutning till Grand Hôtel. Det är med stor respekt för historien vi har adderat nya våningar ovanför Royals praktfulla vinterträdgård och skapat en miljö som är lika tidlös och elegant som den är flexibel och funktionell för det moderna kontoret.

Läs mer på www.royaloffice.se