Solhem Södra Sverige

Smörblomman 3; 5 mfl.

Solhem

Ägare: Näckström Fastigheter NF 14 AB

Besöksadress: Jacobs gränd 6, 383 31 Mönsterås

Area: 4 150 kvm

Fastighetsbeteckning: Smörblomman 3; 5 mfl.

Byggår: 2020

Hyresgäst: Mönsterås kommun

Verksamhet: Vård- och omsorgsboende och förskola

 

 

 

Under våren 2020 kunde både barn och äldre börja vistas i fastigheten Smörblomman på Solhemstomten i Mönsterås. Här driver nu kommunen ett vård- och omsorgsboende om 40 lägenheter samt en förskola för 80 barn. Den integrerade samhällsfastigheten motsvarar en totalyta om 4 150 kvm, där verksamheterna samutnyttjar en gemensam innergård och storkök. Barn och äldre i samma byggnad möjliggör gemensamma måltider och gemensamma utevistelser i trevliga miljöer.

Fastigheten ligger på Solhemstomten som är omgiven av en rik och varierad utemiljö beläget i ett fint väderstreck. Mönsterås Träbyggnadspris 2020 tilldelats Vectura då förskolan Solhelm har ett tydligt genomgående trätema med inslag av trä i stommen såväl som i utemiljön.