Villa Hertig Knut Södra Sverige

Jordskalvet 3

Villa Hertig Knut

Ägare: Näckström Fastigheter NF 4 AB

Besöksadress: Westerbergsgata 23-27, Stellan Mörners gata 22, 302 26 Halmstad

Area: 4 388 kvm

Fastighetsbeteckning: Jordskalvet 3

Byggår: 2014

Hyresgäst: Vardaga Omsorg AB, Karisma Salong, Pookie Home Thai Massage, Halmstad Beauty    

Verksamhet: Vård- och omsorgsboende samt kommersiella lokaler

 

I fastigheten Jordskalvet 3 finns sedan invigningen 2014 vård- och omsorgsboendet Villa Hertig Knut. I likhet med våra andra vård- och omsorgsboenden planerade vi och utformade lokalerna i nära samverkan med vårdoperatören som idag är Vardaga. Fastigheten var en del i en stor exploatering invid Nissan i Halmstad. Boendet består av sex enheter med 54 lägenheter och fyra våningar.

Villa Hertig Knut har ett gemensamhetsrum för aktivitet och samvaro samt en innergård. Boendet ligger centralt i Halmstad, med närhet till butiker, parker och museum. Precis intill, i samma fastighet, finns frisör, skönhetssalong och massage i samma fastighet.