Villa Riksten Stockholm/Mälardalen

Hangaren 3

Villa Riksten

Ägare: Näckström Fastigheter NF 6 AB

Besöksadress: Eklundshovsvägen 33, 146 37 Tullinge

Area: 4 402 kvm

Fastighetsbeteckning: Hangaren 3

Byggår: 2016

Hyresgäst: Vardaga Äldreomsorg 

Verksamhet: Vård- och omsorgsboende 

 

I friluftsstaden Riksten i Tullinge, Botkyrka kommun invigdes 2017 ytterligare en fastighet i vårt bestånd där Vardaga erbjuder vård- och omsorg. 

Villa Riksten är ett modernt och fräscht vård- och omsorgsboende där naturen blir en del av verksamheten. Byggnaden har 54 lägenheter och består av fyra våningar inklusive markplan med suterräng. De tre övre våningsplanen inrymmer bostäder samt ljusa och öppna sällskapsrum för gemensamma aktiviteter. På plan två finns det en gård och på markplan inryms personalutrymmen, kontor och samlingslokal.

Rikstens friluftsstad utvecklas idag till en levande stadsdel där naturen och mångfalden sätter sin prägel på området. Här finns en blandning av bostäder, äldreboende, förskolor, grundskola, arbetsplatser, dagligvaruhandel och service.