Villa Silvertorget Stockholm/Mälardalen

Del av Doktorn 1

Villa Silvertorget

Ägare: Näckström Fastigheter NF 11 AB

Besöksadress: Katt Anders gränd 13, 193 37 Sigtuna

Area: 4 080 kvm

Fastighetsbeteckning: Del av Doktorn 1

Byggår: 2019

Hyresgäst: Vardaga Äldreomsorg 

Verksamhet: Vård- och omsorgsboende och kommersiella lokaler 

Miljöbyggnad:  

 

 

Nybyggda Villa Silvertorget i stadsdelen Sigtuna stadsängar är ett naturnära vård- och omsorgsboende med 60 platser, omgivet av en härlig trädgård och service i närområdet. Fastigheten har en gemensam utegård med pergola och uteplats. Sigtunas stadskärna ligger cirka 1,5 kilometer från boendet. Intill vård- och omsorgsboendet finns ett trygghetsboende anpassat för hyresgäster +65.

Vård- och omsorgsboendet är utformat i enighet med den mycket tydliga visionen i området där småskalighet, trygghet och varierad bebyggelse är ledord. I gatuplan etableras lokaler mot torg och park för att skapa förutsättningar för en levande stadsdel.

Sigtuna stadsängar ligger ca 1500 meter norr om gamla Sigtuna stadskärna och är ett område som ska bli Sveriges mest hållbara stadsdel. Alla upplåtelseformer och bostadstyper kommer att erbjudas – plus bland annat restauranger, butiker, skola, fritids och förskola. Stadsdelen erbjuder ett behagligt promenadavstånd till Mälaren och stora vackra skogsområden precis runt knuten. Sigtuna stadsängar blir en levande, trygg, praktisk och intressant plats att leva på.