Villa Varvet Södra Sverige

Del av Hamnen 33:1

Villa Varvet

Ägare: Näckström Fastigheter NF 25 AB

Besöksadress: Stora Varvsgatan 15, 211 77 Malmö

Area: 6 448 kvm

Fastighetsbeteckning: Del av Hamnen 33:1

Byggår: 2020

Hyresgäst: Vardaga Äldreomsorg, Malmö stad

Verksamhet: Vård- och omsorgsboende, förskola, kommersiella lokaler

 

 

 

Inom kort öppnar Vardaga upp vård- och omsorgsboendet Villa Varvet i Västra Hamnen, Malmö. Intill Villa Varvet kommer en förskoleverksamhet drivas av kommunen. Byggnaden motsvarar en totalyta om ca 6 448 kvm där vård- och omsorgsboendet innefattar 60 lägenheter och förskola har plats för 120 barn. Utöver detta finns det även kommersiella lokaler i fastigheten.  

Västra Hamnen har under de senaste decennierna genomgått stora förändringar. Från ett industriområde till en attraktiv och havsnära stadsdel med målsättningen att bli ett nationellt exempel för hållbart stadsbyggande. Idag rymmer området många olika funktioner och verksamheter, men är långt ifrån färdigutvecklat och det finns stor och potential att fortsätta utveckla området till en urban, naturnära och levande stadsdel med hög livskvalitet.