Danderyd äldreboende - del av Ginnungagap

Vectura arbetar för att uppföra ett äldreboende om 60 lägenheter inom kvarteret Ginnungagap i Danderyds kommun. Kvarteret är lokaliserat nära Djursholms torg, i hörnet av Vendevägen och Bragevägen. Detaljplanen antogs under våren 2020 och inväntar nu laga kraftbeslut. Detaljplanen medger, förutom ovan nämnt äldreboende, byggnation av ett korttidsboende som planeras att uppföras samt driftas av kommunen. Driften av äldreboendet planeras att utföras av privat vårdoperatör.

Äldreboendet avses att uppfylla kriterierna för LEED Guld samt NollCO2.

LEED, Leadership in Energy and Environmental Design, certifieras och byggnadens miljöprestanda bedöms utifrån områden som effektiv användning av vatten och energi, minskad klimatpåverkan och resursanvändning, materialval och byggnadens inomhusmiljö.

NollCO2  är en ny svensk klimatcertifiering som syftar till att uppnå noll netto klimatpåverkan för den nya byggnadens hela livscykel.

Genom att certifiera byggnaden i LEED Guld och NollCO2 tar vi vårt ansvar för klimatet med en – klimatneutral byggnad, lägre energiförbrukning och högre hållbarhetsprestanda. För vår planet är den bästa resursen, eller energin, den som aldrig behöver användas.

 

Verksamhet: Äldreboende

Fastighetsbeteckning: del av Ginnungagap 2

Byggnadsår: Planerat till 2021

Antal lägenheter: Äldreboende om 60 lägenheter

Yta: Ca 4600 BTA