Avyttring av fastighetsportfölj med omsorgsboenden till Altura, Nreps verksamhet inom samhällsfastigheter

Vectura avyttrar sin fastighetsportfölj med omsorgsfastigheter, till Altura, Nreps etablerade verksamhet inom samhällsfastigheter i Sverige. Transaktionens totala fastighetsvärde uppgår till närmare 5 miljarder kronor och omfattar 19 äldreboendefastigheter, två förskolefastigheter och ett kommande äldreboendeprojekt.

Beslutet att avyttra portföljen med omsorgsfastigheter är förankrat i Vecturas strategi att skapa rum för samverkan mellan näringsliv, akademi och forskning, med projekt som exempelvis Forskaren i Hagastaden, GoCo Health Innovation City i Mölndal, The Loop i Lund och Upside Stories i Uppsala.

- Vectura befinner sig i en mycket spännande tillväxtfas, med fokus på att utveckla innovationskluster. Då omsorgsfastigheter inte längre utgör en central del i vår strategi bedömer vi att portföljen får bättre förutsättningar att fortsätta att utvecklas med en annan ägare aktiv inom segmentet. Vi känner oss mycket trygga med Nreps verksamhet Altura, en etablerad aktör inom samhällsfastigheter, som ny och långsiktig förvaltare och utvecklare av dessa fina fastigheter, säger Joel Ambré, VD på Vectura.

- Detta är en unik möjlighet och ett välförvaltat bestånd som vi är glada att kunna ta tillvara på och vidareutveckla. Det här bekräftar vår strategi att fortsätta investera i Altura och vara en stabil partner för att fortsätta lösa utmaningar inom äldreomsorgen. Vi ser stora möjligheter för både förvärv och nyutveckling nu när marknaden är avvaktande, säger Carl-Adam von Schéele, Investment Director, Nrep.

Vectura har genomfört en strukturerad försäljningsprocess där Nrep har identifierats som den föredragna köparen. Efter förvärvet kommer Nrep, via Altura, förvalta 60 omsorgsfastigheter runt om i Sverige. Affären inkluderar 21 byggnader och ett kommande projekt i Borlänge, med total hyrestintäkt om cirka 250 miljoner kronor i 2023 års hyresvärde. Transaktionens totala fastighetsvärde uppgår till närmare 5 miljarder kronor vilket innebär cirka 47 500 kronor per kvadratmeter. Medel från försäljningen kommer stärka Vecturas balansräkning genom amortering av skuld och skapa utrymme för tillväxt inom den nya strategiska inriktningen.

För mer information, kontakta:
Camilla Håkansson
camilla.håkansson@vectura.se
070-830 75 33

Vectura
Vectura är ett fastighetsbolag som utvecklar utrymmen för nya framsteg genom egen produktion och långsiktig förvaltning. I våra fastigheter vill vi att Sveriges främsta aktörer inom innovativa sektorer ska inspireras till nya idéer, känslor och lösningar. Med nya sätt att samarbeta, nya sätt att bygga och nya sätt att tänka skapar vi förutsättningar för fruktsamma möten. För näringsliv, akademi och forskning. Vårt högre mål är att bidra till att lösa mänsklighetens framtida utmaningar.

Nrep
Nrep är en ledande fastighetsinvesterare som har åtagit sig att driva på verklig förändring i branschen för att gynna människor och vår planet. Med ett holistiskt och långsiktigt tillvägagångssätt investerar Nrep i olika fastighetssegmentet med tyngdpunkt inom samhällsfastigheter, bostäder, logistik och kontor. Nrep är erkänt för sin förmåga att omforma den byggda miljön, inklusive flera storskaliga stadsdelsutvecklingsprojekt. Bolaget förvaltar 8 miljoner kvadratmeter fastigheter i Sverige, Danmark, Finland, Norge, Polen och Tyskland – med fler än 300 anställda över hela Europa som arbetar för att minska koldioxidutsläppen i fastighetsportföljen till 2028.

Vectura
Vectura är ett fastighetsbolag som utvecklar utrymmen för nya framsteg genom egen produktion och långsiktig förvaltning. I våra fastigheter vill vi att Sveriges främsta aktörer inom innovativa sektorer ska inspireras till nya idéer, känslor och lösningar. Med nya sätt att samarbeta, nya sätt att bygga och nya sätt att tänka skapar vi förutsättningar för fruktsamma möten. För näringsliv, akademi och forskning. Vårt högre mål är att bidra till att lösa mänsklighetens framtida utmaningar.

Länk till MyNewsdesk