Camurus etablerar nytt huvudkontor och labb i Vecturas fastighet The Loop

V till H: Daniel Fex (Vectura), Fredrik Tiberg (Camurus) Bild: Vectura

Läkemedelsbolaget Camurus flyttar sitt huvudkontor till nya lokaler i The Loop som ägs av Vectura Fastigheter. Flytten går till det nya området Science Village i Lund för fortsatt expansion i nya ändamålsenliga kontor och laboratorier. Det nya huvudkontoret har kapacitet för över 200 medarbetare.

”Vi är mycket stolta över att Camurus valt att förlägga sitt huvudkontor och utvecklingslaboratorium i The Loop. Med vårt ökade fokus på Life Science-sektorn är Camurus en ideal partner som kommer att bidra stort till områdets utveckling och attraktionskraft.”, säger Daniel Fex, Affärsutvecklare för Vectura i Skåne.

”Det är glädjande att vi nu kan påbörja processen att färdigställa vårt nya huvudkontor och forskningslabb i Science Village med direkt närhet till forskningsanläggningarna ESS och Max IV samt Lunds universitet. The Loop är en perfekt utgångspunkt för Camurus fortsatta utveckling och expansion som innovativt, internationellt läkemedelsbolag med bas i Lund”, säger Fredrik Tiberg, Camurus VD och koncernchef.

”Den dynamiska miljön och fastighetens hållbarhetsprofil var viktiga faktorer bakom vårt beslut att välja The Loop som plats för vårt framtida huvudkontor och forskningslabb.”

The Loop är en högteknologisk och klimatsmart kontors- och evenemangsfastighet. En innovationshub för samverkan inom akademi, näringsliv och forskning. Fastigheten blir en arbets- och mötesplats för både större och mindre företag på totalt 10 520 kvadratmeter fördelat på sex våningar, där Camurus kommer ta de två övre planen.

The Loop är designad med en högklassig miljöprofil som ska minimera klimatpåverkan. Byggnaden kommer att certifieras med LEED enligt nivå Guld och bland annat förses med en omfattande solcellsanläggning och ett fjärrvärmesystem som nyttjar spillvärme från närliggande forskningsanläggningarna ESS och MAX IV. I byggnaden ryms även ett auditorium med kapacitet för omkring 1 000 personer och utomhusmiljön består av stora gröna ytor och parkmiljöer.

Camurus arbetar nu tillsammans med Vectura och partners för att färdigställa de nya lokalerna och skapa en kreativ, funktionell och attraktiv arbetsplats för nuvarande och framtida medarbetare. Flytten beräknas ske i slutet av 2024.

Vectura

Vectura är ett fastighetsbolag som utvecklar utrymmen för nya framsteg genom egen produktion och långsiktig förvaltning. Minst 100 år brukar vi säga. I våra fastigheter vill vi att Sveriges främsta aktörer inom sektorn life science ska inspireras till nya idéer, känslor och lösningar. Med nya sätt att samarbeta, nya sätt att bygga och nya sätt att tänka skapar vi förutsättningar för fruktsamma möten. För företag, kommuner och människor som är engagerade i omsorg, liv och hälsa. Vårt högre mål är att klara mänsklighetens framtida utmaningar. Vår långsiktighet garanteras av våra ägare, Patricia Industries, en del av Investor.

Länk till MyNewsdesk

Relaterade länkar