Dialogen fortsätter för Danderyds vårdbyggnader i samklang

Inspirationsbilder till samskapande dialogen

Under hösten 2020 har närboende kring kv. Ginnungagap bjudits in till en digital samskapande dialog där de fått möjlighet att ge sin syn på gestaltningen av de blivande vårdbyggnaderna. Slutsatserna av den samlade uppfattningen redovisas nu i text och bild och dialogen fortsätter. Utifrån deltagarnas svar har Vectura och Danderyds kommun tagit fram en sammanfattning och principer för gestaltningen av den nya bebyggelsen.

I dialogens nästa steg ges nu deltagarna möjlighet att kommentera på sammanfattningen och principerna för gestaltningen. Enkätsvaren har processats ned till tre kärnvärden eller principer som vardera är nedbrutna i ett antal nyckelord. Dessa konkretiserar visionen, ”ett tryggat vårdbehov i samklang med medborgare och omgivning”, och bildar tillsammans till det ramverk som gäller för gestaltningen av kv. Ginnungagap. Kärnvärdena för projektet har konkretiserat till: varierad gestaltning, omsorg om detaljerna och en bekant nykomling.

Varierad gestaltning

Här vill man se en samtida tolkning av Djursholms villastad med hänseende på volym, skala, takformer och gestaltning. Variationen väcker betraktarens nyfikenhet, och skapar stimulans för dem som bor där.

Omsorg om detaljerna

För att uppnå enhetlig men inte en enformig arkitektur, som uppskattas av många, är det viktigt att behandla detaljerna med stor omsorg. Som en svarande insiktsfullt sade:

- Det är ett blivande landmärke, oavsett vad man tycker, så spara inte in på detaljerna!

Bekant nykomling

Önskan om att den nya bebyggelsen ska passa in i sin närmiljö handlar om den historiska kontexten. En arkitekturinspiration och utgångspunkt kan härledas till kv Yggdrasil.

Delta i den fortsatta dialogen här

Länk till MyNewsdesk