Framtidens läkemedel till GoCo Health Innovation City

Ett av Sveriges mest uppmärksammade medicinska initiativ tar nu plats på GoCo Health Innovation City. Det handlar om Oligonova, en nationell plattform för utveckling av oligonukleotid-läkemedel, som nyligen fick mångmiljonstöd bland annat från Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse.

OligoNova och forskningen kring oligonukleotider är ett initiativ som på kort tid lockat en rad finansiärer, Wallenbergstiftelsen har gått in med 54 miljoner, statliga SciLifeLab och Göteborgs universitet med 48 miljoner.

– Detta är ett projekt där många goda krafter medverkat, säger Eva Wiberg, rektor för Göteborgs universitet, som är en av flera strategiska partners som är engagerade i utvecklingen av GoCo Health Innovation City.

En av initiativtagarna till OligoNova är professorn i medicinsk biokemi vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet, Claes Gustafsson.

– OligoNova kommer att ge svenska forskare tillgång till spjutspetsteknologi för utveckling framtidens läkemedel. Nya vetenskapliga fynd kan på det viset snabbare komma till praktiskt nytta för patienter. Förhoppningsvis kommer arbetet vid OligoNova Hub att leda till bildandet av nya, spännande life science-företag som växer vidare i GoCo Health Innovation City, säger Claes Gustafsson.

En av de andra initiativtagarna är Agneta Holmäng, dekan vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet.

– Vi ser stora möjligheter att OligoNova ska kunna bli ett viktigt internationellt centrum för samverkan kring utvecklingen av framtidens läkemedel, säger hon.

OligoNova kommer att kopplas till Wallenbergcentrum för molekylär och translationell medicin vid Göteborgs universitet, och vara en del av den nationella infrastrukturen för livsvetenskap, SciLifeLab (Science for Life Laboratory), och inledningsvis kommer initiativet rent fysiskt vara beläget på AstraZeneca mitt i GoCo Health Innovation City.

Utvecklingen av OligoNova Hub sker i nära samarbete med AstraZeneca, som bidrar med unik kunskap och vägledning. Bolaget har också på kort tid rekryterat ett antal svenska och internationella forskare med spetskunskap inom oligonukleotider.

– Som en av initiativtagarna till OligoNova kan vi även konstatera att de satsningar där sjukvård, akademi och det privata näringslivet överlappar i syfte att göra helheten starkare kraftigt bidrar till en levande livsvetenskaps-miljö i regionen. Terapeutiska oligonukleotider är ett mycket viktigt framtidsområde inom läkemedel och en stor, målinriktad satsning som OligoNova kan ha en avgörande effekt på vilken roll Sverige ska ha inom området, säger Matti Ahlqvist, platschef för AstraZenecas anläggning i Göteborg.


Fakta Oligonukleotider
Oligonova ska bygga på de kunskaper som vuxit fram om möjligheten att utveckla nya läkemedel baserade på oligonukleotider, korta DNA och RNA-molekyler. Med denna kunskap finns möjlighet att utveckla läkemedel snabbare och med högre precision än tidigare. Hittills har de läkemedel som tagits fram varit livsavgörande för patienter med ovanliga sjukdomar. Men nyligen lanserades även ett läkemedel baserat på oligonukleotider för att behandla höga blodfetter och forskarna ser stor potential i att läkemedel baserade på oligonukleotider kan inriktas på flera av de vanliga folksjukdomarna.

Se även GoCo TVGoCo.se/TV
Ett reportage om 3-åringen som räddades till livet av ett oligonukleotid-baserat läkemedel. Och ett samtal med svenska och internationella forskare samt näringslivet om OIigoNova och framtidens läkemedel.

Om GoCo Health Innovation City
GoCo Health Innovation City är en mångmiljardsatsning på nya forsknings- och utvecklingsmiljöer i anslutning till AstraZenecas anläggning i Mölndal. Visionen är att skapa en plats med potential att ta ett globalt ledarskap inom Life Science. Projektet har initierats av företagen Next Step Group, Vectura Fastigheter och AstraZeneca.

  • Bygger vidare på AstraZenecas närvaro i Mölndal vars forskningsverksamhet redan idag inrymmer runt 2 000 medarbetare av ett 50-tal olika nationaliteter.
  • Här finns också BioVentureHub med ett 30-tal små forskarinitiativ och start-ups, som blir en del av den nya stadsdelen för hälsoinnovation.
  • Hit flyttar det japanska världsledande företaget Fujirebio Diagnostics och nyligen blev det klart att den börsnoterade svenska pionjären inom transplantationsteknik – XVIVO Perfusion – lägger huvudkontoret i GoCo House.
  • I regionen finns ett stort antal bolag inom life science, som Getinge, Mölnlycke Healthcare, Essity, Dentsply Sirona & Wellspect Healthcare med flera.
  • Totalt har de befintliga bolagen i regionen runt 7 500 anställda. Med GoCo Health Innovation City skapas möjlighet för ytterligare 5 000 personer att vara verksamma i området.
  • GoCo Health Innovation City har tagit flera samverkansinitiativ, bland annat innovationsprogrammet GoCo Arena som drivs tillsammans med Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet och AstraZeneca.

Related linksLänk till MyNewsdesk