Framtidens sjukvård på Bromma Sjukhus - samverkan i centrum

Vectura satsar på samverkan och fyller Bromma sjukhus med mer vård. 10 000 kvm i Bromma Sjukhus, som tidigare stått tomt, kommer utgöras av vård och närbesläktade verksamheter som görs effektiv genom samverkan och gemensamma funktioner i byggnaden. Den tidigare slutna byggnaden planeras öppna upp för närområde och besökare, med ökad service och vård. I maj öppnar ortopediverksamheten, Ledplastikcentrum, sin första verksamhet i helt nybyggda lokaler i huset och i början av 2023 förväntas resterande ytor i huset stå klara.

Vectura förvärvade Bromma Sjukhus i mars 2020 och sedan dess har fokus legat på att skapa ett vitaliserat vård- och omsorgshus där en gammal byggnad väcks till liv, genom att tillföra ny vård med nya verksamheter som tillsammans kan arbeta och dela på funktioner. Till exempel kommer det finnas gemensamma omklädningsrum, konferenslokal och servicefunktioner där högre nyttjandegrad och stordriftsfördelar gynnar verksamheterna. Genom samverkan mellan hyresgästerna, minskar verksamheternas kostnader och samtidigt prioriteras bra vård där patienten och dennes vårdupplevelse står i centrum.

- Den typ av verksamhet som Ledplastikcentrum nu startar upp i Bromma sjukhus är helt i linje med vad Vectura vill åstadkomma på platsen. Därför var det väldigt roligt när vi först kom i kontakt med varandra och snabbt fann varandra i de gemensamma möjligheterna. Snart står Ledplastikcentrums lokaler färdiga och vårdpersonal som patienter kommer då får ta del av de nya lokalerna. Här skapar vi moderna och välkomnande lokaler, vårdrum och operationssalar med mycket höga krav. Jag ser verkligen fram emot att se ännu fler hyresgäster landa i sina lokaler och således låta fler patienter ta del av Bromma Sjukhus, säger Katarina Fu, affärsenhetschef för samhällsfastigheter på Vectura.

Ledplastikcentrum blir den första verksamhet som tillträder sina nya lokaler, och i ombyggnationen har patientupplevelsen hela tiden varit mest central - i kombination med nya teknologiska lösningar och hållbarhetsperspektivet. Lokalerna beräknas tillträdas nu i maj 2022 och snart därefter startar verksamheten igång. 

För resterande ytor i huset arbetas det för fullt med ombyggnationer och fler hyresgäster, som bland andra, Stiftelsen Stockholms Sjukhem, kommer flytta in i nyrenoverade lokaler i början av 2023.

Länk till MyNewsdesk