Från blåklassad förrådsbyggnad till modern förskola

Förskolan Anna i Norra Djurgårdsstaden

Vectura har moderniserat en blåklassad kulturhistorisk förrådsbyggnad till en ny förskola i det hållbara stadsutvecklingsområdet Norra Djurgårdsstaden. Under måndagen öppnade förskolan Anna upp verksamheten för barnen.

Beläget i det gamla gasverksområdet i Hjorthagen precis intill Bobergsskolan ligger numera förskolan Anna. Byggnaden består av två delar, en blåmärkt före detta förrådsbyggnad från 1909 som Vectura har moderniserat samt en ny tillbyggnad som sammanlänkar förskolan med Hjorthagens idrottshall.

- Stort fokus har legat på bevarande av antikvariska värden, såsom fasader, tak, fönster, travers, balkar och pelare av trä. Samtidigt certifierar vi fastigheten enligt Miljöbyggnad Silver, men med ännu högre ambitionsnivå gällande bland annat energiförbrukning, ljudmiljö och fuktkontroll. Det är med glädje vi välkomnar verksamheten till ett förädlat historiskt byggnadsverk där barn får möjlighet att utvecklas i en trivsam, genomtänkt och fin miljö, säger Petter Ekevärn, Projektutvecklingschef på Vectura.

Under december 2020 färdigställdes förskolan tillsammans med Byggmästergruppen och Helm Project. Projektet har haft höga kvalitetsmål gällande ämnen i inbyggda material och installationer där godkända standardprodukter har bytts ut till miljövänliga och hållbara produkter. Projektet har även noggrant följt upp och minimerat mänger av byggavfall samt körda kilometer för alla transporter.

Verksamheten i förskolan Anna kommer att drivas av Stockholms stad och planeras inrymma 80 barn i en välplanerad inomhusmiljö om totalt 800 kvm fördelat på fyra avdelningar. Gården blir en hälsofrämjande och utvecklande plats med fokus på gröna ytor som erbjuder möjlighet till lek, rörelse och lärande.


För vidare information kontakta:

Petter Ekevärn, Projektutvecklingschef, Vectura

070-303 93 39, petter.ekevarn@vectura.se

Länk till MyNewsdesk