Idag inleddes nedräkningen mot öppningen av Forskaren - Stockholms nya landmärke och destination för life science

Från höger: Filippa Reinfeldt, Ole Petter Ottersen, Sven-Erik Österberg, Peter Skogh och Joel Ambré.

Idag startade den officiella nedräkningen mot öppningen av Forskaren när representanter från Karolinska Institutet, Tekniska museet och Stockholms län fanns på plats för att tillsammans med Vectura presentera och förhandsvisa Stockholms nya life science-center. Som en symbol för att gestalta Forskarens framtidsvision så gjöts också en tidskapsel in i byggnaden där varje representant fick möjlighet att lägga ned ett föremål som för dem skildrar satsningen i stort.

Mitt på Hagaplan 1 knyter den spektakulära runda byggnaden Forskaren samman Solna med Stockholm. Inom Forskarens väggar sammanför Vectura här akademi, näringsliv och forskning genom att uppföra en ny mötesplats för life science-sektorn. Med plats för samverkan mellan både världsledande aktörer, nyetablerade start-ups och små som stora verksamheter är ambitionen att stärka Sveriges samlade innovationskraft och möjliggöra för nya möten och samarbeten - som i sin tur banar väg för nya idéer, innovationer och framsteg.

- Forskaren har som yttersta mål att bidra till att stärka Sveriges konkurrenskraft. Genom att samla näringsliv, akademi, vård, men också allmänheten, så skapar vi plats för nya möten mellan människor och det är i just dessa möten som jag tror att utveckling sker. Med Forskaren bygger vi en levande och välkomnande destination för life science, säger Joel Ambré, VD på Vectura Fastigheter.

Allmänheten välkomnas till Forskaren genom flera olika satsningar. Gatuplanet kommer att erbjuda publika event och utställningar samt rymma restaurang och saluhall genom en ny etablering av Urban Deli och Tekniska Museet gör här sin första satsning utanför Djurgården. Tillsammans med Karolinska Institutet öppnar Tekniska Museet en ny filial som ska ge nya perspektiv på vetenskapen.

- Med satsningen vill vi bland annat få fler barn och unga att intressera sig för life science. Tekniska i Forskaren kommer bjuda på både teknik, konst och vetenskap. Det är i allra högsta grad en demokratisk fråga i att kunna utforska vad som händer när tekniken flyttar in i kroppen och det vi uppfattar som mänskligt flyttar ut som till exempel mänsklig intelligens. Jag tror att Forskaren med sin centrala placering kommer bli navet i ett svenskt ”Kendall Square” fast med fokus på life science säger Peter Skogh, chef för Stiftelsen Tekniska museet.

Karolinska Institutets rektor Ole Petter Ottersen betonade även vikten av att samla branschen och att låta barn och ungdomar få upp ögonen för vad vetenskapen innebär.

- Hela Hagastaden växer enormt och Forskaren kommer bli både en symbol och ett fönster utåt för life science i Sverige. Här kommer forskning, utbildning, näringsliv och akademi samlas och tillsammans generera nya idéer som skapar nya möjligheter för framtiden. Det är också viktigt att även barn och ungdomar välkomnas för att se hur vetenskapen och allt hänger ihop. I Forskaren ska de får en ”aha-upplevelse” när de ser hela värdekedjan – från utbildning och forskning till nytt näringsliv och personanpassad medicin, Ole Petter Ottersen.

Under panelsamtalet fick deltagarna ge sin syn på Forskarens etablering och betydelsen av platsen för Stockholm och Sverige i stort. Sven-Erik Österberg, landshövding Stockholms län, lyfte bland annat betydelsen utifrån ett europeiskt perspektiv.

- Platsen är av stor betydelse för Stockholm, Sverige och inte minst sett ur ett europeiskt perspektiv - att här kunna samla kompetens och få möjlighet att verka tillsammans, det är då saker händer och nya innovationer kan formas. Jag hoppas och tror att detta kommer bli ett internationellt center i världsklass, säger Sven-Erik Österberg, landshövding i Stockholms län.

Stockholms stad föreslog markanvisningen som avsåg Forskaren till Vectura 2018. Målet var att skapa en byggnad som bidrar till ett forsknings- och innovationskluster i världsklass samt till en plats där kunskapsutbyten är i fokus. Nu är nedräkningen påbörjad.

Se inslag från pressvisningen här: Pressvisning i Forskaren

Vectura är ett fastighetsbolag som utvecklar utrymmen för nya framsteg genom egen produktion och långsiktig förvaltning. Minst 100 år brukar vi säga. I våra fastigheter vill vi att Sveriges främsta aktörer inom sektorn life science ska inspireras till nya idéer, känslor och lösningar. Med nya sätt att samarbeta, nya sätt att bygga och nya sätt att tänka skapar vi förutsättningar för fruktsamma möten. För företag, kommuner och människor som är engagerade i omsorg, liv och hälsa. Vårt högre mål är att klara mänsklighetens framtida utmaningar. Vår långsiktighet garanteras av våra ägare, Patricia Industries, en del av Investor.

Länk till MyNewsdesk

Relaterade länkar