Nu tar Livsåren plats i Forskaren - Konst som utforskar liv, hälsa och forskningsfrågor

I maj månad invigs Forskaren, Hagastadens nya mötesplats för life science och health tech. Nu har byggnadens mittpunkt och hjärta, Livsåren, kommit på plats - en interaktiv konstinstallation som interagerar med besökare och läser av energier och rörelse i huset. Ett konstverk som symboliserar samspelet mellan människa vetenskap, konst och natur - precis som byggnaden gör i sig själv.


Genom samverkan, konst, kultur och öppna dörrar ska Forskaren föra samman näringsliv, akademi, sjukvård och staden för att driva innovationskraft och nyfikenhet inom life science. När konstverket Livsåren igår tändes upp för första gången blev det startskottet för både invigningen i maj och visionen om en lika delar välkomnade som världsledande mötesplats.


- Att investera i konst och kultur bidrar på så många olika sätt och för oss var det ett självklart perspektiv att förena konst med vetenskapen. Med Livsåren vill vi skapa samtal och nyfikenhet kring forskning, liv och hälsa och ambitionen är att genom konstverket också belysa olika hälsodata. Livsåren är en interaktiv konstinstallation där vi enligt konstens alla regler vill belysa både framsteg och utmaningar, säger Micael Averborg, affärsutvecklingschef på Vectura.


Livsåren har tagits fram i nära samarbete med den danska designstudion Yoke. Inspirationen är hämtad från människokroppens komplexa mönster som vener och neuroner, liksom element från naturens nätverk i form av rötter och grenstrukturer. Även vetenskapen finns representerad med algoritmer och data som allt sammantaget gör Livsåren till en innovativ berättare som ger både kunskap och en upplevelse till Forskarens besökare och medarbetare.


- Livsåren tjänar som det pulserande hjärtat i byggnaden och återspeglar rytmen hos människor och aktiviteter i huset. Under arbetet utgick vi från en grundberättelse som har sammanflätats med fysiska och digitala effekter som engagerar, överraskar och samtidigt ger upphov till frågor. Vår filosofi på Yoke är att skapa plats för eftertanke, vi ser det lite som ett poetisk manifest, säger Simon Marxen, Creative Director på Yoke.


Bakom arkitekturen står en annan dansk byrå, 3XN. Här har fokuset varit att skapa en varm och inbjudande mötesplats, likt ett vardagsrum som öppnar upp för samtal och nya möten. Medvetna materialval som trä, sten och grönska går igenom, så även tanken om välgörande rörelse med miljöer och flöde som uppmuntrar till att inte alltid ta den rakaste vägen.

- Trappan i atriumet är en konstnärlig utsmyckning i sig, men inbjuder också till vardagsmotion. Hela Forskaren symboliserar liv och hälsa, inifrån och ut. Här har vi skapat en plats och ett ekosystem som möjliggör för att göra verklig skillnad för framtidens hälsa, avslutar Micael Averborg.

Vectura är ett fastighetsbolag som utvecklar utrymmen för nya framsteg genom egen produktion och långsiktig förvaltning. Minst 100 år brukar vi säga. I våra fastigheter vill vi att Sveriges främsta aktörer inom sektorn life science ska inspireras till nya idéer, känslor och lösningar. Med nya sätt att samarbeta, nya sätt att bygga och nya sätt att tänka skapar vi förutsättningar för fruktsamma möten. För företag, kommuner och människor som är engagerade i omsorg, liv och hälsa. Vårt högre mål är att klara mänsklighetens framtida utmaningar. Vår långsiktighet garanteras av våra ägare, Patricia Industries, en del av Investor.

Länk till MyNewsdesk