Över 1,2 miljoner i social hållbarhetspremie ger en hållbar stadsdel

Representanter från Make a Kid Smile och Kvinnojouren Sigtuna tar emot den sociala hållbarhetspremien

I Sigtuna stadsängar har Vectura Fastigheter tillsammans med utvecklarna Bonava, Flerbostäder/Fojab, HSB, OBOS, SigtunaHem betalat ut över 1,2 miljoner via en social hållbarhetspremie till de två organisationerna Sigtuna kvinnojour och Make a Kid Smile. I etapp 1 har utvecklarna tillsammans bidragit till att fler barn kan få utbildning främst i Nepal och att en ungdomsverksamhet, vars mål är att minska våldet bland ungdomar, i Kvinnojouren Sigtunas regi blivit verklighet.

Sigtuna stadsängar byggs efter helt unika och tuffa hållbarhetsprinciper med bland annat landets mest hållbara närvärmesystem. Här släpps enbart aktörer in som lovar att bygga enligt de hållbarhetsnivåer som projektet bestämt. Sigtuna stadsängar är visserligen inte ensamt om att lägga stort fokus på hållbarhet däremot jobbar stadsdelen med något så unikt som en social hållbarhetspremie som innebär att pengar utbetalas till viktiga och aktuella ändamål lokalt och globalt.

Sigtuna stadsängar Exploaterings AB har lyckats bygga in socialt ansvarstagande från start i projektet. Premien är kopplad till köpeskillingen för marken i stadsdelen och innebär att de utvecklare som bygger bostäder i stadsdelen avsätter 0,5 eller 1 procent av köpeskillingen. I etapp ett av två innebär det strax över 1,2 miljoner kronor.

- Den 10 april skedde en officiell överlämning av pengarna till Make a Kid Smile och Kvinnojouren Sigtuna. Två organisationer som gör ett fantastiskt jobb för att skapa ett mer hållbart samhälle både lokalt och globalt säger Kim Hultén verksamhetschef för Sigtuna stadsängar Exploaterings AB.

Pengar innebär att Make a Kid Smile kan utöka sina stipendier och se till att ännu fler barn får tillgång till utbildning i Nepal. Därtill har den sociala hållbarhetspremien från utvecklarna också inneburit att Stiftelsen Make a Kid Smile kunnat hjälpa och se till att flickor som annars blivit bortgifta eller tvingats jobba nu får en utbildning. 2018 bidrog pengarna till att stiftelsen var med och byggde ett klassrum för dessa flickor som nu får möjligheten att lära sig läsa, skriva, räkna och ett hantverk för att på så sätt kunna bli självförsörjande. Make a Kid Smile jobbar med vänskolor genom olika projekt och utbyten.

Bland annat berättar Anton Nyman att han varit engagerad i Make a Kid Smile sedan han var åtta år. Nu läser han på Universitet i London och vill ta med sig sina erfarenheter dit och fortsätta jobba för stiftelsen. Nathalie Strömberg och Melissa Fernando Warnakulasuriya berättar att de i december 2018 bl.a. ordande en julmarknad med försäljning av bland annat hantverk från Nepal och andra event som tillsammans genererade 9000 kronor till stiftelsen.

Kvinnojouren Sigtuna har via den sociala hållbarhetspremien kunnat utveckla en ungdomsjour där man satsat på att bygga en webbplats och chattstöd för ungdomar i behov av stöd för det våld som de utsätts för inom familjen, sina egna relationer, skolan, psykisk ohälsa, våld som sker på sociala medier, våldspornografins inverkan m.m. Syftet är att motverka våld i tidigt skede bland ungdomar, vilket är ett problem som ökar i synnerhet via nätet och sociala medier.Ungdomsverksamheten har ett utbildningsfokus som ska medvetandegörande problemen samt förebygga framtida våld.Ungdomsjouren ska, utöver chattstöd, arbeta aktivt på skolor i direkt arbete med ungdomar i våldspreventivt syfte.

Utöver ungdomssatsningen innebär tillskottet av pengar också att de kvinnor och barn som bor i skyddat boende kan få en bättre livskvalitet och en mer normaliserad vardag som en del i återhämtningsprocessen, med inriktning till ett självständigt liv, från det våld som de blivit utsatta för.

- Vi är oerhört glada och tacksamma för den här premien som tilldelats oss. Det är ett häftigt initiativ som gör stor skillnad säger Marie Unander-Scharin ordförande i Kvinnojouren Sigtuna och Christina Peters ordförande i Make a Kid Smile.

- Som utvecklare av bostäder i Sigtuna stadsängar känns det här initiativet både viktigt och självklart. Vi är således alla glada över att kunna bidra på detta sätt till två behjärtansvärda organisationer säger representanter från utvecklarna Bonava, Flerbostäder/Fojab, HSB, OBOS, SigtunaHem och Vectura Fastigheter.

Länk till MyNewsdesk