Stor satsning på internationellt forskningskluster

(Jacob Torell, VD Next Step Group, Susanne Ekblom, VD Vectura Fastigheter, Jan-Olof Jacke, Sverige VD AstraZeneca, Foto: Fredrik Persson)

Vectura Fastigheter och Next Step bygger ny arena för Life Science och Innovation i samverkan med AstraZeneca.

Ett nytt Life Science-kluster etableras i Sverige när området kring AstraZenecas anläggning i Mölndal byggs ut till en internationell forskningsarena. Det är Next Step och Vectura Fastigheter, ett helägt dotterföretag till Patricia Industries, som står bakom en satsning som uppskattas till ca 3,5 miljarder kronor. Redan 2021 beräknas de första nya företagen och institutionerna kunna flytta in.

Ambitionerna presenterades av företagen på torsdagen på en pressträff tillsammans med kommunfullmäktiges ordförande i Mölndals stad, Marie Östh Karlsson. Fastigheten Tingshuset 13 i Mölndal som förvärvats från AstraZeneca innebär startskottet för en satsning som beräknas till 3,5 miljarder kronor. Planen är att skapa och utveckla 100 000 kvadratmeter för kommersiella ytor och innovativa arbetsplatser.

– Det här projektet innehåller så mycket mer än bara en ny byggnad med massa kontorsplatser. Visionen om det som ska byggas här är framtidens forskningsarena, vilket kommer få stor betydelse för hela Sveriges konkurrenskraft. Från stadens sida har vi jobbat hårt med att främja investeringar och möjliggöra samverkan mellan olika aktörer inom forskning, innovation och utveckling. Jag är därför väldigt glad att vi nu är på god väg att förverkliga dessa planer, säger Marie Östh Karlsson, kommunstyrelsens ordförande Mölndal stad.

Hög ambitionsnivå Vectura Fastigheter är en långsiktig aktör i en stark expansionsfas. Bolaget ägs av Patricia Industries – en del av Investor AB – som har en stark koppling till vårdsektorn, medicinsk teknik och läkemedelsindustrin.

– Målsättningen är att utveckla ett Life Science-kluster av högsta internationell standard och vägen dit går via synergier som skapas mellan forskning, vård, akademin samt näringslivet, säger Susanne Ekblom, VD Vectura Fastigheter.

Arbetsprocess med samskapande och dialog Next Step är en fastighetsutvecklare som vunnit erkännande genom att driva stadsutvecklingsprojekt med omfattande dialog och öppenhet i samverkan med samtliga inblandande intressenter.

– Vi kommer nu bokstavligen bryta ny mark för att skapa en forskningsarena i världsklass. Med en djupgående insyn i vad som efterfrågas av både företag och människor kommer vi kunna erbjuda ett världsunikt och konkurrenskraftigt innehåll. Genom att utgå från att sätta människan före byggnad kommer vi kunna attrahera världens mest lovande talanger till Sverige och Göteborg, säger Jacob Torell VD Next Step Group.

Internationellt arkitektkontor redan anlitad Det gemensamma målet är att förvandla Tingshuset 13 och området runt omkring till en så attraktiv miljö att det attraherar såväl ledande företag inom Life Science som världens mest lovande talanger till Sverige.

För att nå detta har den internationellt välrenommerade danska arkitekt- och stadsplanerings-byrån Gehl anlitats. Gehls arbete har uppmärksammats världen över, inte minst i New York där de transformerade Broadway och Time Square-området från en trafikplats till en mötesplats för människor.

– Tiden då vi bygger flashiga höghus med hörnkontor är förbi. Branscher beroende av innovation och kreativt tänkande måste få blomstra i en miljö där experter inom olika områden enkelt kan mötas och interagera med varandra. En förebild är Stanford University där just möten mellan människor har varit en viktig ingrediens för framgång och där bl.a. 32 nobelpristagare verkat. Ett sådant klimat vill vi skapa för de som kommer att jobba här i framtiden, säger David Sim Creative Director på Gehl Architects.

AstraZeneca fortsätter spela en central roll i området AstraZenecas anläggning i Göteborg är en av bolagets tre strategiska forskningssiter. Här investerades 2016 ungefär 15 miljarder kronor i forskning och utveckling. Bolagets totala investeringar inom FoU förra året uppgick till USD 5,9 miljarder (ca 48 miljarder kronor).

– Vi tror starkt på ett Life Science-kluster i regionen då det skulle ge mycket goda förutsättningar att öka korsbefruktning, innovation och attraktionskraft. Innovationskedjan är viktig för AstraZeneca och vår ambition är att vara navet för en av världens främsta forskningskluster. För att lyckas med detta är det kritiskt för oss att attrahera internationell nyckelkompetens och samarbeten av hög klass till Göteborgsregionen. Därför är vi mycket glada att Vectura Fastigheter och Next Step delar den visionen och kommer att utveckla området som vi ser kan bli världsledande, säger Jan-Olof Jacke, Sverige VD AstraZeneca.

Byggstart planeras under 2019 och klustret kommer i en första fas att utvecklas under en tio-årsperiod. Första inflyttning är planerad till 2021 och till år 2030 beräknas området ha fått ett tillskott på närmare 7 000 arbetsplatser.

För mer information kontakta

VD Susanne Ekblom
Tel: 070 836 07 85
E-post: susanne.ekblom@vecturafastigheter.se

VD Jacob Torell
Tel: 070 622 23 35
E-post: jacob@nextstep.se

Dessa två fastighetsaktörer har åtagit sig att utveckla området:

Vectura Fastigheter
Vectura är ett fastighetsbolag, som ägs av Patricia Industries – en del av Investor AB. Bolaget grundades i slutet av 2012 och fokuserar på ett fåtal fastighetssegment: samhällsfastigheter, kontor och hotell. Vectura Fastigheter är en långsiktig aktör som strävar efter att vara den självklara fastighetspartnern för våra hyresgäster. Några av våra största kunder är Aleris, Grand Hôtel och Investor AB. www.vecturafastigheter.se

Next Step Group
Next Step Group är ett fastighetsbolag som äger, utvecklar och förvaltar främst kommersiella fastigheter men också bostadsområden i attraktiva och levande stadsmiljöer. Vid utveckling av ett område är Next Step delaktiga i allt från markanskaffning, fastighetsutveckling, rekrytering av hyresgäster till affärskoncept och marknadsföring. Bolagets framgångsrika arbetsprocess är byggd på öppenhet, dialog och delaktighet med samtliga inblandade parter. Next Step Group ägs av entreprenörerna Joakim Garfvé och Jacob Torell.

www.nextstep.se

Utsett arkitektkontor:

Gehl Architects
Gehl Architects är en internationell arkitekt och stadsplaneringskonsultbyrå. Gehl har kontor i Köpenhamn, New York och San Francisco och har arbetat i 250 städer i över 50 länder runt om i världen.

www.gehlpeople.com

Projektet kommer att utvecklas i nära samverkan med Astra Zeneca och Mölndal stad

AstraZeneca i Göteborg
AstraZenecas anläggning i Göteborg är ett av tre strategiska FoU centra inom AstraZeneca. Ungefär 2 500 medarbetare jobbar här. Av dessa medarbetare är 600 disputerade, närmare 400 är utländska forskare från 50 länder och 30 av dem är professorer.

www.astrazeneca.se

Mölndals stad
I Mölndal finns drygt 6 400 aktiva företagare och de blir fler för varje år, vilket gör kommunen till en av Sveriges främsta näringslivskommuner. När företagen 2015 fick betygsätta det bemötande de fått vid kontakt med Mölndals stad, fick staden högst betyg i Göteborgsregionen. I Svenskt näringslivs årliga rankning av kommunernas företagsklimat är Mölndal på plats 44 av Sveriges 290 kommuner 2015.

www.molndal.se

Vectura Fastigheter

Vectura är ett fastighetsbolag, som ägs av Patricia Industries – en del av Investor AB. Vectura fokuserar på ett fåtal fastighetssegment: samhällsfastigheter, kontor och hotell. Vi förstår våra kunders affärer och behov väl. Vi är en långsiktig aktör som strävar efter att vara den självklara fastighetspartnern för våra hyresgäster.

Vectura grundades i slutet av 2012. Några av våra största kunder är Aleris, Grand Hôtel och Investor AB.

Vi hjälper till att utveckla våra kunders verksamheter genom att skapa rätt förutsättningar för deras verksamheter via våra fastigheter. Vectura medverkar i alla steg i värdekedjan, från identifiering av mark och byggrätter till förvaltning och utveckling.

Vår affär bygger på att utveckla, förvalta och äga hållbara och innovativa fastighetslösningar – vi har ingen exitstrategi.

Länk till MyNewsdesk