Välkommen till forskaren.nu – där visionen om Forskaren blir verklighet

Följ vår resa på forskaren.nu

Idag lanseras Forskaren.nu – en ny webbplats tillägnad projektet Forskaren. Byggnaden Forskaren kommer att växa fram i hjärtat av Hagastaden, Stockholm, och blir ett pulserande innovationscentrum inom life science.

Den nya webbplatsen bär visionen för Forskaren som är avsedd att underlätta och vägleda framtida designbeslut samt driva samarbete med partners och intressenter inför byggnadens färdigställande 2024. Forskaren.nu kommer också att vara en plattform där intressenter löpande kan följa utvecklingen i projektet framåt och hitta kommande evenemang.

”Nu är det dags att dela visionen om Forskaren med världen. Vi har idag spännande dialoger med en handfull aktörer som har visat starkt intresse av att bli en del av Forskaren. Här skapar vi den naturliga mötesplatsen för forskning, akademi och näringsliv.”, säger Micael Averborg, Affärsutvecklingschef på Vectura Fastigheter.

Forskaren är en innovationspartner för ambitiösa aktörer som vill utmana och bidra med nya idéer inom liv och hälsa. Detta gör vi genom att agera långsiktigt, aktivera kunskapsutbyte och stimulera nyfikenhet. Mitt i hjärtat av Hagastaden i ett av Stockholms största och viktigaste stadsutvecklingsprojekt, blir Forskaren en plats där samarbete kan frodas.

I nuläget pågår parallella arkitektuppdrag där de deltagande arkitekterna är: Dinell Johansson, 3XN, Tengbom och White Arkitekter. I samband med att det vinnande förslaget utses vid årsskiftet kommer Forsken.nu vara den första platsen att besöka för att ta del av visualiseringar från det vinnande bidraget.

Följ Forskarens resa och hur vi förvandlar visionen till verklighet här:https://forskaren.nu/

År 2024 står Forskaren och huvuddelen av det som kallas för Vetenskapsstaden klar. En knytpunkt för världsledande forskning och högspecialiserad medicinsk vård. Här finns 50% av regionens Life Science företag inom en radie av 5 km. När Forskaren är färdigställd förväntas Hagastaden ha blivit ett livligt nytt distrikt med över 6 000 nya bostäder, 50 000 arbetsplatser, en ny tunnelbanestation, grönområden och kulturattraktioner. 

Länk till MyNewsdesk

Ladda ner PDF

Welcome to forskaren.nu.pdf

Relaterade länkar