Världens första elektriska pålkran minskar avtrycket på miljön vid byggnationen av signaturbyggnaden GoCo House

Som en del av GoCo Health Innovation City är signaturbyggnaden GoCo House i full produktion. När byggnaden står färdig kommer den att erbjuda något helt unikt. En byggnad som inte enbart besitter bekvämlighet i form ett brett serviceutbud och närhet till branschens aktörer utan också präglas av en miljö fylld av kreativitet.

En viktig del av arbetet är att ha ett holistiskt hållbarhetstänk. För att i dess sanna mening bygga för framtiden arbetar vi därför aktivt med att minska klimatavtrycket. GoCo Health Innovation City som ägs av Vectura och Next Step Group till lika delar, har ett stort fokus på att hitta innovativa och hållbara lösningar.

För GoCo House med sina åtta våningar blev det naturligt att välja en stomme med låga koldioxidutsläpp. Att bygga i trä har till exempel många fördelar. Ur ett hållbarhetsperspektiv ger det ett lägre koldioxidavtryck och hjälper inomhusklimatet att nå en jämnare luftfuktighet och temperatur. Trämaterial tillför också en varm och ombonad känsla. I Sverige är tillgången på träråvara nästan obegränsad. Ökat träbygge är nödvändigt om vi ska uppnå landets nationella klimatmål i övergången till ett hållbart samhälle.

För GoCo House blev lösningen i stället en unik stomme, en hybrid mellan håldäcksbjälklag i betong och balkar och pelare i limträ. Miljövinsterna hos hybridstommen ligger framför allt i att en del av den betong som normalt används och som innehåller cement, ersätts av trä med låga koldioxidutsläpp. Produktionen av cement är energikrävande och frigör stora mängder koldioxid. Valet av hybridstommen ger ett mindre miljöavtryck som resultat.

- Vi vill ta tillvara varje möjlighet att minska avtrycket på miljön under bygget av GoCo. Hybridstommen är en del, men vi ser också över exempelvis övriga materialval, transporter och energival säger Anna Eckerstig, projektutvecklingschef för GoCo Health Innovation City

Under bygget av nästa kvarter, lott H, i GoCo har byggentreprenören BRA Bygg fått möjligheten att testa världens första helt elektriska pålkran, PMx2e, genom underentreprenören Aarsleff Ground Engineering AB. Utrustad med två batteripaket om 396 kWh och en 266 kW eldriven kraftstation kan maskinen användas kontinuerligt under en arbetsdag på åtta till tio timmar. Användandet av pålkranen beräknas spara 35 000 kg koldioxid och 14 000 liter diesel per år vilket man nu besparar miljön.

- För oss var det självklart att testa den elektriska pålkranen när möjligheten dök upp via vår underleverantör. Den viktigaste vinsten är att slippa lokala koldioxidutsläpp och att minska bullret. Efter tre och en halv veckas daglig pålning kan vi se att den fungerat fantastiskt bra och pålar med mer effekt än en traditionell pålkran, säger Krister Enesten, projektchef BRA Bygg

Ett annat exempel på arbetet med att minska miljöavtrycket är att samtliga avtalsparter till BRA bygg har accepterat att alla transporter under byggnationen skall köras på HVO100, ett ersättningsmedel för diesel som sänker utsläppen med ca. 90 procent.

Länk till MyNewsdesk