Vectura bygger sitt första passivhus i Knivsta

På bilden: Ulla Tansen Affärsområdetchef Vardaga, Susanne Ekblom VD Vectura Fastigheter, Kerstin Eskhult Ordförande i Socialnämnden samt Ingrid Westman ägare av Friendly Building.

Äldreboendet kommer att bestå av 56 lägenheter och motsvarar en yta på ca 3 900 kvm. Hyresgästen Vardaga Äldreomsorg kommer att driva verksamheten med planerad inflyttning under hösten 2019. Villa Ängbys boendekoncept kommer att kombinera funktion med nordisk design och skapa en hemtrevlig, ombonad och funktionell boendemiljö. Byggnaden byggs för att klassas som ett passivhus vilket medför mycket låg energiförbrukning.

Fastighetsbranschen behöver ta större ansvar

Fastigheter står idag för omkring 40 procent av den totala energianvändningen i Sverige, vilket gör uppvärmningen av våra hus till en central fråga. Under vinterhalvåret behöver vi normalt sätt använda stora mängder energi för att få en behaglig temperatur inomhus. Utifrån ett hållbarhetsperspektiv behöver vi radikalt minska vår energianvändning för att lyckas rädda vår planet. En effektiv lösning som reducerar energianvändningen inom fastighetsbranschen är passivhus. Vectura Fastigheter vill ta större ansvar när det gäller energianvändning och uppför nu det första passivhuset i beståndet.

Varför passivhus?

Passivhus är extremt välisolerade byggnader med minimalt värmeläckage. De är utrustade med teknik som effektivt tar tillvara den energi som alstras inomhus av människor, elektrisk utrustning och solinstrålning. Det här minskar energibehovet för uppvärmning till ett minimum. Dessutom kan man med hjälp av solpaneler på taket nettogenerera energi på årsbasis – så kallade ”plushus”.

För att fastighetsbranschen ska vara med och bidra till EU:s klimatmål 2020 och 2030 tror vi att passivhus är en lösning. En del av klimatmålen 2020 är 20 procent förnybar energi och 20 procent högre energieffektivitet.

Länk till MyNewsdesk

Relaterade länkar