Vectura - fastighetspartner i Tekniskas storsatsning Wisdome Stockholm

Wisdome Stockholm - en upplevelsearena för 3D visualiseringar av vetenskap. BIld: Elding Oscarson

Tekniska Museet i Stockholm storsatsar på en ny lär- och upplevelsearena, Wisdome Stockholm. I en spektakulär kupolformad dom i trä på gården kommer museibesökare genom spjutspetsteknik inom visualisering ges nya perspektiv på viktiga och aktuella frågor inom naturvetenskap, teknik, hållbarhet och innovation. Vectura agerar byggprojektpartner i projektet Wisdome Stockholm och bidrar med erfarenheter och kunskap inom flera områden.

Wisdome Stockholm förvandlar forskning och vetenskap till hisnande upplevelser. För att möta utmaningarna kring hållbarhet, inkludering och kompetensförsörjning behövs nya idéer, nya innovationer och nya generationer av problemlösare. Mitt i den klotformade domen av trä omsluts du helt av 3D-projektioner i 360-grader runt om och ovanför. Genom världsledande visualiseringsteknik skapas möjligheter för helt nya upplevelser av teknik och vetenskap. Här kommer rymden bli ett interaktivt äventyr där du själv bestämmer vart du ska resa, och på samma sätt blir det möjligt att upptäcka den senaste forskningen inom mikrokosmos, klimat och digitala superkrafter.

- Idag saknas platser där forskning och innovativa idéer från akademi och näringsliv kan möta allmänheten, platser som engagerar barn och unga i sin egen och vår gemensamma framtid och som ger nya perspektiv på de utmaningar vi står inför. Vi ska skapa en sådan plats, säger Peter Skogh, museidirektör, Tekniska museet.

  Vectura kommer bidra med erfarenheter och kunskap om fastighetsutveckling, projektledning och byggledning. Till dess att projektet är färdigställt kommer Vectura ansvara för att styra projektet mot budget och andra mål samt visioner som Tekniska beslutar om. Vectura agerar ombud för Tekniska och ansvarar för projektledning, byggledning, ekonomistyrning, projekteringsledning och tidsplanering.

  - Vi är stolta att vara med och bidra i ett projekt som Wisdome som står för just hållbarhet, innovation och samhällsengagemang. Vi är med och bidrar med vår erfarenhet och kompentens inom projektgenomförande för att skapa den här fantastiska platsen. Jag tror verkligen på livslångt lärande och en viktig del i Vecturas kultur är att lära. Wisdome kommer vara en plats där man kan lära och vi kommer nå ut till väldigt många människor, säger Joel Ambré, VD på Vectura.

   Byggstart för Wisdome Stockholm kommer ske nu under 2022 och beräknad öppning är 2023. Den 21,6 meter i diameter och 12,2 meter höga trädomen kommer utgöra sittplatser för 100 personer i en yta om 1 325 kvm.

   Vectura är ett fastighetsbolag som utvecklar fastigheter till egen långsiktig förvaltning. Vi verkar inom segmenten samhällsfastigheter samt kommersiella fastigheter där vi fokuserar på fortsatt tillväxt och utvecklar vård- och omsorgsboenden, vårdfastigheter och kontor för eget ägande. Vårt fastighetsbestånd består av moderna och nyproducerade fastigheter, såväl som innovativa fastighetsutvecklingsprojekt med fokus på omsorg, liv och hälsa. Vectura ägs av Patricia Industries som är en del av Investor.

   Länk till MyNewsdesk

   Relaterade länkar