Vectura fortsätter att accelerera och rekryterar nya medarbetare nu och framåt!

Vi är Vectura

Vectura stärker organisationen med flera rekryteringar för att nå nya tillväxtambitioner inom samhällsfastigheter och kommersiella fastigheter.

Under våren tog Vectura klivet in i ett nytt skede och skapade Vectura 2.0. Med en rad förändringar i form av en ambitiös tillväxtstrategi, ny visuell identitet och en omfattande hållbarhetssatsning sattes en ny grund för bolagets fortsatta utveckling. Trots rådande Covid-19 situation som påverkar hela vårt samhälle blickar Vectura framåt och fullbordar satsningen.

Under de senaste månaderna har flertalet rekryteringar gjorts. Anna Westman är ny affärsutvecklare inom samhällsfastigheter. Anna kommer tidigare från egen konsultverksamhet där hon fokuserat på fastighetsutveckling i tidiga skeden.

Jesper Forslund stärker upp inom förvaltning i rollen som ny förvaltare för samhällsfastigheter. Innan Jesper började på Vectura arbetade han på Slussgården som driftansvarig. Fabian Musiolik blir ny förvaltare för kommersiella fastigheter. Fabian kommer att ansluta till Vectura vid årsskiftet och kommer närmst från Storebrand Fastigheter.

Två nya projektchefer har även rekryterats. Den första är Maria Wiklund i rollen som projektchef för Bromma sjukhus. Maria kommer senast från Aase gruppen i Oslo där hon arbetat som senior projektledare. Vecturas senaste tillskott inom projektgruppen är Nils Resvik som kommer att arbeta i projektet Forskaren. Nils kommer närmast från Skanska.

I nuläget har Vectura ett antal pågående rekryteringar igång. Ambitionen är att inom kort tillsätta en junior business controller och att ha en projektchef på plats vid årsskiftet.

Länk till MyNewsdesk