Vectura fyller Bromma sjukhus med mer vård när Vårdcentralen utökar verksamheten

Bromma sjukhus

Vitaliseringen av Bromma sjukhus fortgår och huset öppnas upp och fylls med vård och service. Trygg Hälsa Beckomberga Vårdcentral är en av aktörerna som utökar verksamheten genom att fördubbla sina ytor och skapar på så sätt ett utökat vårdutbud för Brommabor. 

- Vi har haft en väldigt god dialog med Beckomberga Vårdcentral och är glada för att vi kan vara med och bidra till deras fortsatta expansion och satsning här på Bromma sjukhus. De bedriver en vital samhällsfunktion och den görs än mer tillgänglig för Brommaborna genom utökning av befintlig verksamhet och tillskapandet av ny barnavårdscentral, säger Katarina Fu, Affärsenhetschef Samhällsfastigheter på Vectura.

Beckomberga Vårdcentral har tillsammans med Vectura drivit processen kring en utökad verksamhet. Utökningen möjliggör rekrytering av fler läkare och sjuksköterskor för att möta en stigande efterfrågan. Dessutom görs en satsning på en ny barnavårdscentral. Nuvarande ytor rustas upp och effektiviseras och en ny del byggs till. Totalt kommer Beckomberga Vårdcentral att dubblera verksamhetsytan från 400 kvm till 850 kvm på Bromma sjukhus.

- Vi är jätteglada att få nya fina lokaler på Bromma sjukhus och ser med glädje in i framtiden tillsammans med Vectura som samarbetspartner. Vi kommer nu få möjlighet att kunna få ta hand om våra patienter på ett bättre sätt och kommer att se över vilket behov som finns i närområdet för den vård vi ansvarar för, säger Anders Hellström, Verksamhetschef på Beckomberga vårdcentral.

Beckomberga Vårdcentral har mångårigt vårdavtal med Region Stockholm och har drivit verksamhet på Bromma sjukhus sedan 2012. Färdigställandet av de nya lokalerna kommer att ske etappvis och vårdcentralen kommer att fortsätta driva verksamhet som vanligt under ombyggnationen. Helheten beräknas vara klar i samband med att renoveringen av huset färdigställs i början på 2023.

    Vectura är ett fastighetsbolag som utvecklar fastigheter till egen långsiktig förvaltning. Vi verkar inom segmenten samhällsfastigheter samt kommersiella fastigheter där vi fokuserar på fortsatt tillväxt och utvecklar vård- och omsorgsboenden, vårdfastigheter och kontor för eget ägande. Vårt fastighetsbestånd består av moderna och nyproducerade fastigheter, såväl som innovativa fastighetsutvecklingsprojekt med fokus på omsorg, liv och hälsa. Vectura ägs av Patricia Industries som är en del av Investor.

    Länk till MyNewsdesk