Vectura genomför förvärv i Eskilstuna och utökar satsning för vård- och omsorg

Illustration framtagen av White Arkitekter

Vectura utökar närvaron i Eskilstuna kommun med ett förvärv av fastigheten Fikonet 2, en byggklar byggrätt för ett vård- och omsorgsboende med 80-100 platser. Säljare är Pronordic som har utvecklat detaljplanen och förberett fastigheten för byggstart.

Byggrätten är centralt belägen vid Båtmansbacken, endast 7 minuters promenad från Eskilstuna Centrum, med ingång från Tegelbruksgatan och Lindtorpsgatan. Förhoppningen med platsen är att förse Eskilstuna med ytterligare ett vård- och omsorgsboende av hög kvalitet.

Intill Rothoffsparken har Vectura idag ett vård- och omsorgsboende under utveckling. Under Q2 2021 beräknas operatören Vardaga flytta in verksamheten i boendet Villa Stallgången.

-Som långsiktig fastighetsägare och utvecklare söker vi alltid efter fastigheter med utvecklingsmöjligheter, och alltid med ett långsiktigt ägande som slutmål. Eskilstuna är en given kommun för oss att verka i och vi har idag ett vård- och omsorgboende i centrala Eskilstuna i produktion. Därför är det extra roligt att vi nu går in med en ytterligare satsning för ett möjligt nytt vård- och omsorgsboende och på så sätt befäster vårt engagemang och vår närvaro i kommunen. Pronordic som har drivit detaljplanen har gjort ett mycket bra arbete i att tillskapa byggrätterna och vi är glada för möjligheten att ta över stafettpinnen och arbeta vidare med platsen, säger Katarina Fu, Affärsenhetschef Samhällsfastigheter på Vectura.

-För oss är affären ett mycket gott kvitto på vårt långsiktiga arbete med att skapa byggrätter för samhällsfastigheter i strategiska lägen. Vi utvecklar stadsdelar, konverterar fastigheter för ny användning och uppför samhällsfastigheter för livets alla skeden. I Eskilstuna driver vi stora projekt i bland annat Hållsta och västra Borsökna som en del i vår utökade satsning i Mälardalen. Vi är glada över samarbetet med Vectura och ser fram emot att se boendet förverkligat, säger Göran Brocknäs, COO för Pronordic.

Framåt tar arbetet vid med planeringen av hur det nya vård- och omsorgsboendet på Fikonet 2 ska utformas för att på bästa sätt lösa Eskilstunas behov och möta Vecturas egna högt ställda hållbarhetsmål för såväl byggnation och förvaltning, som för verksamhet och boende.

Vectura är ett fastighetsbolag som utvecklar fastigheter till egen långsiktig förvaltning. Vi verkar inom segmenten samhällsfastigheter och kommersiella fastigheter och utvecklar vård- och omsorgsboenden, vårdfastigheter, kontor och hotell för eget ägande. Vårt fastighetsbestånd består av fastigheter som bär på ett rikt kulturhistoriskt arv, moderna och nyproducerade fastigheter till innovativa fastighetsutvecklingsprojekt med fokus på omsorg, liv och hälsa. Vectura ägs av Patricia Industries som är en del av Investor.

Länk till MyNewsdesk