Vectura renodlar portföljen och fokuserar ytterligare på kärnverksamheten

Illustration av 3XN

Vectura avyttrar fastigheten Grand Hôtel i Stockholm. Avyttringen sker i samband med att Vecturas ägarbolag Patricia Industries, en del av Investor AB, har ingått avtal om att sälja Grand Group och fastigheten Grand Hôtel till FAM AB.

Transaktionsvärdet för fastigheten Grand Hôtel uppgår till ca 3,6 mdkr och förväntas slutföras under det andra kvartalet 2021.

Vectura kommer att fokusera ytterligare på bolagets kärnverksamhet samhällsfastigheter och kontor samt frigöra kapital under gynnsamma marknadsförhållanden för att finansiera planerad expansion.

- Vi ser försäljningen som en möjlighet att renodla vår portfölj och öka den ekonomiska flexibiliteten för fortsatt tillväxt inom våra fokusområden samhällsfastigheter och kontor. Idag investerar vi cirka 4 miljarder i våra pågående projekt och hoppas kunna accelerera än mer. Vi fortsätter att utveckla för långsiktig förvaltning och ser samtidigt positivt på ytterligare förvärvsmöjligheter. Vi har de senaste åren stärkt organisationen och rekryterat för fortsatt tillväxt, säger Joel Ambré, VD på Vectura.

    Idag gör Vectura omfattande kontorssatsningar med koppling till life science. En stor satsning är Forskaren som blir ett nytt life-science center i centrala Hagastaden där forskning, vård och näringsliv möts. Tillsammans med NextStep utvecklar Vectura GoCo Health Innovation City i Mölndal som blir ett innovationskluster i syfte att accelerera svensk hälsoinnovation. I nuläget pågår även omvandlingen av Bromma sjukhus till ett vitaliserat vård- och omsorgshus inom segmentet samhällsfastigheter.

    Vectura är ett fastighetsbolag som utvecklar fastigheter till egen långsiktig förvaltning. Vi verkar inom segmenten samhällsfastigheter och kommersiella fastigheter och utvecklar vård- och omsorgsboenden, vårdfastigheter, kontor och hotell för eget ägande. Vårt fastighetsbestånd består av fastigheter som bär på ett rikt kulturhistoriskt arv, moderna och nyproducerade fastigheter till innovativa fastighetsutvecklingsprojekt med fokus på omsorg, liv och hälsa. Vectura ägs av Patricia Industries som är en del av Investor.

    Länk till MyNewsdesk

    Relaterade länkar