Vectura stärker sin hållbarhetsagenda genom hållbarhetslänkat lån

Vectura, ledande inom hållbar fastighetsutveckling, har undertecknat ett låneavtal med en hållbarhetslänk tillsammans med Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) och Danske Bank AB. Avtalet markerar en viktig milstolpe i Vecturas strävan att ytterligare förstärka sin ambitiösa hållbarhetsagenda.

Målen är starkt förankrade i Vecturas övergripande hållbarhetsstrategi, som strävar efter att vara klimatneutral i både förvaltning och hela värdekedjan fram till 2030. De aktuella hållbarhetsindikatorerna fokuserar på två huvudpunkter: att minska CO2e-utsläppen i byggprocessen med 50% fram till 2028 samt att reducera energianvändningen per kvadratmeter (kWh/m2) med 40% till 2030. Låneavtalet är strategiskt kopplat till noga utvalda hållbarhetsindikatorer, där räntevillkoren anpassas efter framsteg mot de förutbestämda målen.

Vectura är övertygad om att fastighetsbranschen har en avgörande roll att spela i att minska klimatpåverkan och bidra till en hållbar framtid. Medveten om att fastighetssektorn står för cirka 20% av Sveriges växthusgasutsläpp och ungefär en tredjedel av landets totala energianvändning, har Vectura gjort det till en självklarhet att koppla sin finansiering till sina egna hållbarhetsmål. Åtagandet ställer högre krav på att leverera på sin hållbara agenda samtidigt som fastighetsbolaget hoppas kunna inspirera andra aktörer inom branschen att arbeta långsiktigt med att minska sin miljö- och klimatpåverkan.

-Genom att koppla vår finansiering till våra hållbarhetsmål ställer vi oss själva inför högre krav och tar ett tydligt steg mot att uppnå vår hållbarhetsagenda. Inom fastighetsbranschen har vi en unik möjlighet att påverka och minska vår klimatpåverkan. Vi hoppas att detta initiativ också kommer att inspirera andra inom branschen att arbeta aktivt med att minska sin miljöbelastning och skapa en mer hållbar framtid, säger Malin Seippel, tillförordnad CFO på Vectura.

Som hållbarhetskoordinator för avtalet har Skandinaviska Enskilda Banken AB spelat en viktig roll. Deras och Danske Banks engagemang och expertis kommer att stödja fastighetsbolagets strävan att uppnå hållbarhetsmålen och främja en mer hållbar framtid.

Vectura fortsätter att vara en pådrivande kraft inom fastighetsbranschen och strävar efter att skapa en positiv förändring. Genom detta låneavtal och fokus på hållbarhet, fortsätter Vectura att ta ledarskap och visa vägen mot en mer hållbar framtid.

Vectura

Vectura är ett fastighetsbolag som utvecklar utrymmen för nya framsteg genom egen produktion och långsiktig förvaltning. Minst 100 år brukar vi säga. I våra fastigheter vill vi att Sveriges främsta aktörer inom sektorn life science ska inspireras till nya idéer, känslor och lösningar. Med nya sätt att samarbeta, nya sätt att bygga och nya sätt att tänka skapar vi förutsättningar för fruktsamma möten. För företag, kommuner och människor som är engagerade i omsorg, liv och hälsa. Vårt högre mål är att klara mänsklighetens framtida utmaningar. Vår långsiktighet garanteras av våra ägare, Patricia Industries, en del av Investor.

SEB

SEB är en ledande nordeuropeisk finansiell koncern med internationell räckvidd. Vårt syfte är att positivt forma framtiden med ansvarsfull rådgivning och kapital, idag och för framtida generationer. Genom att samarbeta med våra kunder vill vi vara en ledande katalysator i omställningen till en mer hållbar värld. I Sverige och i de baltiska länderna erbjuder vi ett stort spann av finansiella tjänster och rådgivning. I Danmark, Finland, Norge, Tyskland och Storbritannien är vi inriktade på företagsaffären och investment banking utifrån ett fullservicekoncept till företag och institutioner. Vår internationella prägel återspeglas genom vår närvaro i mer än 20 länder världen över med cirka 16 500 medarbetare. Den 31 mars 2023 uppgick koncernens balansomslutning till 3 802 miljarder kronor och förvaltat kapital till 2 221 miljarder kronor. Läs mer om SEB på sebgroup.com/sv.

Danske Bank

Danske Bank är en nordisk storbank med global verksamhet och starka lokala rötter. I mer än 145 år har vi stöttat privatpersoner och företag att förverkliga deras ambitioner. Danske Bank etablerades i Sverige 1997 och erbjuder idag ett brett utbud av produkter och tjänster inom sparande och placeringar, pension och försäkring, finansiering och betalningar samt riskhantering. Danske Bank har en tydlig tillväxtambition i Sverige och levererar flexibla digitala lösningar och rådgivning för mer komplexa behov. Besök danskebank.se, twitter.com/danskebankse, facebook.com/danskebanksverige för mer information.Länk till MyNewsdesk