Vectura uppför äldreboende i Knivsta

Vectura Fastigheter utökar sitt bestånd av samhällsfastigheter med det planerade äldreboendet ”Villa Ängby” som ska uppföras på fastigheten Kv Knivsta Ängby 2:1 (f.d. Knivsta IP). Området är centralt beläget cirka 400 meter väster om kommunhuset och Knivsta järnvägsstation.

Äldreboendet har 56 lägenheter och omfattas av drygt 3500m2 BRA. Hyresgäst blir Vardaga Äldreomsorg AB som kommer att driva verksamheten.

Byggnaden kommer att uppfylla kriterierna för Miljöbyggnad Silver, med guldnivå bland annat inom områdena effektbehov, fuktsäkerhet och legionella. En miljöbyggnad på silvernivå uppfyller framförallt krav på effektiv energianvändning, sunda materialval, tyst inomhusmiljö, god ventilation och hög fuktsäkerhet. Projektet eftersträvar att minimera användning av material med miljö och hälsostörande ämnen, icke-återvunnet innehåll och material med kort hållbarhet

Markarbeten har redan påbörjats i form av ledningsflytt och verksamheten planerar att flytta in i Q1 2020.

”Vi är mycket glada över att ha fått möjligheten att genomföra detta attraktiva boende i Knivsta tillsammans med Vardaga. Detta är Vardagas och vårt första gemensamma projekt och vi ser framemot ett mycket gott samarbete”, säger Susanne Ekblom, VD Vectura Fastigheter”.

”Varje år bygger och utvecklar vi tillsammans med fastighetsbolag och kommuner nya äldreboenden runt om i Sverige. I takt med att befolkningen blir äldre kommer också behovet av nya äldreboenden öka. Det är därför glädjande att vi nu inleder ett nytt samarbete med Vectura Fastigheter och vi ser fram emot att få öppna Villa Ängby.” säger Malin Appelgren, tillväxtchef Vardaga/Ambea.

”Knivsta är en kommun med stark tillväxt och vi kommer därför att ha behov av utbyggd äldreomsorg framöver och vi ser att området kring Ängby är en bra placering. Vi välkomnar därför Vardagas och Vecturas initiativ och ser fram emot invigningen av Villa Ängby, säger Göran Nilsson (M), ordförande i socialnämnden.

Vectura Fastigheter

Vectura är ett fastighetsbolag, som ägs av Patricia Industries – en del av Investor AB. Vectura fokuserar på ett fåtal fastighetssegment: samhällsfastigheter, kontor och hotell. Vi förstår våra kunders affärer och behov väl. Vi är en långsiktig aktör som strävar efter att vara den självklara fastighetspartnern för våra hyresgäster.

Vectura grundades i slutet av 2012. Några av våra största kunder är Aleris, Grand Hôtel och Investor AB.

Vi hjälper till att utveckla våra kunders verksamheter genom att skapa rätt förutsättningar för deras verksamheter via våra fastigheter. Vectura medverkar i alla steg i värdekedjan, från identifiering av mark och byggrätter till förvaltning och utveckling.

Vår affär bygger på att utveckla, förvalta och äga hållbara och innovativa fastighetslösningar – vi har ingen exitstrategi.

Länk till MyNewsdesk