Vectura utvecklar Bromma sjukhus till ett vitaliserat vård- och omsorgshus med hållbarhetsprofil

Illustration av Bromma sjukhus framtagen av White Arkitekter

Huset med en lång historia utvecklas för en längre framtid

Vecturas vision för Bromma Sjukhus är att utveckla ett vitaliserat vård- och omsorgshus. Byggnaden ska omvandlas från en sluten vårdbyggnad till en plats för naturliga möten mellan människor som ger möjlighet för äldre Bromma- och västerortsbor att bo kvar i sin närmiljö. Här kommer en trygg boendemiljö med närhet till god vård och omsorg växa fram. Tillsammans med Stiftelsen Stockholms sjukhem möjliggörs utökad vård, omsorg och service av hög kvalitet som möter dagens behov. Ansvariga arkitekter i projektet är White Arkitekter.

-Vecturas ambition är att låta befintliga verksamheter vara kvar och utvecklas. Vi vill bidra till att öka samverkan mellan verksamheter, möjliggöra för delade funktioner och samtidigt skapa fler vårdplatser och boenden av hög kvalitet. Vi vill att Bromma sjukhus ska vara en modern plats i området, inte bara de kommande åren, utan en lång tid framöver, säger Thomas Karlsson, affärsutvecklare på Vectura.

Förutom en utvecklad vårdverksamhet har Vectura som ambition att öppna upp byggnaden och skapa en målpunkt för närområdet. Entrén mot Follingbogatan ges en publik karaktär med nya entréer för café och annan serviceverksamhet. Planerad byggstart för upprustningen av Bromma sjukhus är våren 2021.

Centrum för cirkulärt byggande

Bromma sjukhus ingår i ett tvåårigt forskningsprojekt inom cirkulärt byggande tillsammans med IVL Svenska Miljöinstitutet och Kjellgren Kaminsky Architecture. Fallstudien fokuserar på att planera och samordna återbruk och ta vara på resurser genom hela byggprocessen, från planering och projektering till förvaltning. Vectura siktar högt inom hållbarhet och utöver forskningsprojektet kommer Bromma sjukhus certifieras enligt LEED Platinum.

Länk till MyNewsdesk