Vectura utvecklar Saabs nya kontor för forskning och innovation i Lund

Illustration: Vectura

Vectura Fastigheter utvecklar Saabs kontor om 24 000 kvm i Brunnshög, Lund. Saab satsar och samlokaliserar sina verksamheter i Skåne till den nya fastigheten där forskning och utveckling kommer att bedrivas. Kockums och Combitech är de två bolagen inom Saab AB som kommer att vara verksamma på husets nio våningsplan. Överenskommelsen parterna emellan innebär att Vectura blir ny fastighetsägare och kommer att utveckla nya lokaler med Saab som hyresgäst. Hyresavtalet som är tecknat har en initial löptid om 20 år och projektets byggstart blir under våren 2023 med planerad inflyttning till hösten 2025.

Byggnaden kommer att utformas till en modern arbetsplats designad för att möta Saabs specifika behov. Fastigheten utgör ett skyddsobjekt och omfattas därmed av höga säkerhetskrav. Genom samverkan mellan Vectura och Saab möjliggörs högkvalitativa och effektiva kontorsytor och testverksamheter som kommer att uppfylla Saabs krav på säkerhet, miljö och hållbarhet. Det kommer också att skapas utrymme för nya möjligheter och innovationer både för medarbetare i huset och i närliggande område. 

- Jag är mycket glad över den investering som nu görs i Skåne. Detta är en angelägen satsning för Saab i en tid där det finns en stor efterfrågan på våra produkter och vi kommer behöva växa i antalet medarbetare. Flera verksamheter samlas nu i toppmoderna, ändamålsenliga lokaler för att fortsätta designa och utveckla ubåtar och fartyg i absoluta världsklass, säger Mats Wicksell, chef för affärsområde Kockums på Saab.

Kockums och Combitech, två bolag inom Saab AB, kommer att bedriva verksamhet i huset. Byggnadens nio våningar kommer att vara utrustade med de senaste tekniklösningarna för att främja företagens innovativa kultur. De nya arbetsplatserna skapar en ny nivå av välbefinnande och flexibilitet för bolagets anställda och bidrar till en progressiv arbetsmiljö.

- Vi på Vectura ser fram emot att arbeta tillsammans med Saab för att utveckla deras framtida arbetsplats i Brunnshögs expansionsområde. Huset kommer att bli en symbol för innovation, en mötesplats för nytänkande och kunskap där man lär sig och utvecklas av varandra, säger Joel Ambré, VD på Vectura Fastigheter.

Vectura är redan etablerade i Lunds Science Village och ämnar skapa en ny mötesplats och drivkraft för innovation i en dynamisk och progressiv region. Utöver Saabs framtida arbetsplats inom Brunnshög, satsar Vectura i nuläget på bland annat projektet The Loop.

Det nya kontoret kommer att certifieras enligt LEED Gold, vilket speglar parternas engagemang för att uppnå hög miljöstandard och hållbarhetsfokus i projektet. Certifieringen kräver omfattande insatser för att minimera en byggnads miljöpåverkan genom att använda energieffektiva lösningar, förnybara energikällor samt ha en effektiv vattenhantering.

Vectura

Vectura är ett fastighetsbolag som utvecklar utrymmen för nya framsteg genom egen produktion och långsiktig förvaltning. Minst 100 år brukar vi säga. I våra fastigheter vill vi att Sveriges främsta aktörer inom sektorn life science ska inspireras till nya idéer, känslor och lösningar. Med nya sätt att samarbeta, nya sätt att bygga och nya sätt att tänka skapar vi förutsättningar för fruktsamma möten. För företag, kommuner och människor som är engagerade i omsorg, liv och hälsa. Vårt högre mål är att klara mänsklighetens framtida utmaningar. Vår långsiktighet garanteras av våra ägare, Patricia Industries, en del av Investor.

Saab

Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med uppdrag att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidrar till trygghet för människor och samhällen. Med 18 000 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare, mer hållbar och mer rättvis värld. Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga.

Länk till MyNewsdesk