En lång historia men en längre framtid

Efter över en tio år lång planerings- och byggfas stod Beckomberga mentalsjukhus äntligen klart 1935. Sjukhuset blev då Sveriges största för mentalvård, med tusentals patienter och hundratals i personalen. Delen som Bromma Sjukhus tillhör, som vid uppförandet kallades Medicinskt Centrum, stod klar 1971 med sjukhusverksamhet som sin primära funktion. Huset var på den tiden en del av det större sjukhusområdet med ett flertal funktioner inom sjukvård, men även en stor del psykiatrisk vård. Fram till sjukhusverksamhetens avveckling runt 1995 så bedrevs sjukhusverksamhet i hela huset.

Idag står endast det före detta medicinska centret, Bromma sjukhus, kvar som fortfarande ägnar sig åt vårdverksamhet. Delar av byggnaden är idag outnyttjade och inväntar renovering. Det är lätt att konstatera att Beckomberga har genomgått en resa. De gamla sjukhusbyggnaderna har omvandlats till bostäder och området står inför vidare utveckling de kommande åren.