Idag fokuserar vi på att bygga och utveckla fastigheter inom två kategorier. Dels samhällsfastigheter inom exempelvis vård och omsorg, samt kommersiella fastigheter där kontor och hotell ingår.

Samhällsfastigheter

Vecturas fastighetsbestånd inom samhällsfastigheter består huvudsakligen av cirka 15 vård- och omsorgsboenden där både privata vårdoperatörer och kommuner bedriver sina verksamheter. Vi förbättrar och utvecklar hållbara vård- och boendemiljöer tillsammans med våra hyresgäster som ger möjlighet till trygghet, gemenskap och kvalitativ vård- och omsorg. Vi arbetar kontinuerligt med att öka livskvaliteten för de boende, deras närstående och personalen genom kunskapsbyte och erfarenhetsåterföring. Det är så vi bidrar till bättre hälsa, vård och omsorg och bättre bostäder för äldre.

Utöver vård- och omsorgsboenden äger och förvaltar vi även andra typer av vårdfastigheter samt förskolor. Beståndet är beläget i Sverige, från Dalarna i norr till Skåne i söder.

 

Läs mer om våra samhällsfastigheter

 

Kommersiella fastigheter

Idag äger och förvaltar vi fastigheter som Grand Hôtel, Royal Office och Arsenalsgatan 8 på Blasieholmen i centrala Stockholm. Här möter historia framtid med fokus på ett extraordinärt hantverk tillsammans med innovativa lösningar. Vi strävar alltid efter att skapa de bästa förutsättningarna för en femstjärnig upplevelse för alla som vistas i våra lokaler.

Genom att samskapa med människor i och kring våra fastigheter delar vi kunskap med varandra som bidrar till att vi tillsammans skapar kontorsupplevelser där nya innovationer uppstår. Vi lyssnar, lär oss och tror att det alltid finns ett bättre sätt. Det handlar om att hitta det unika i varje plats, arbeta med detaljerna och skapa de långsiktigt hållbara lösningarna.

 

Läs mer om våra kommersiella fastigheter