Med anledning av den rådande pandemin uppmanar vi på Vectura att nedan efterföljs i lokalerna på Bromma sjukhus.

  • Besöksförbud: För att minska smittspridning råder besöksförbud för medföljare/anhöriga på Bromma sjukhus. Undantag gäller för vårdnadshavare samt om din närståendes hälsa försämras.  
  • Kontakta avdelningen vid frågor: Är du osäker på vad som gäller för dig som besökare eller medföljare ska avdelningen kontaktas i första hand. Det är avdelningen som kan besluta om det finns särskilda skäl till att göra undantag från besöksförbudet. 
  • Munskydd: Alla – personal, patienter och besökare bör använda munskydd när de vistas i sjukhuset.  
  • Håll avstånd: Håll ett avstånd på minst 2 meter till andra när du vistas i sjukhuset.