Ginnungagap vård- och omsorgsboende  

Vectura arbetar för att uppföra ett äldreboende om 60 lägenheter inom kvarteret Ginnungagap i Danderyds kommun. Kvarteret är lokaliserat nära Djursholms torg, i hörnet av Vendevägen och Bragevägen. Detaljplanen antogs under våren 2020 och inväntar nu laga kraftbeslut. Detaljplanen medger, förutom ovan nämnt äldreboende, byggnation av ett korttidsboende som planeras att uppföras samt driftas av kommunen. Driften av äldreboendet planeras att utföras av privat vårdoperatör.

Projektet i korthet

Verksamhet: Äldreboende

Fastighetsbeteckning: del av Ginnungagap 2

Byggnadsår: Planerat till 2021

Antal lägenheter: Äldreboende om 60 lägenheter

Yta: Ca 4600 BTA