Vi uppmanar alla som vistas i lokalerna på Bromma sjukhus att:

  • Tvätt händerna ofta - Tvätta händerna ofta och noggrant med tvål och vatten. Du kan använda handsprit om du inte har tillgång till tvål och vatten.
  • Hosta och nys i armvecket - Vänd dig bort från andra när du nyser. Nys eller hosta i armvecket, eller i en engångsnäsduk.
  • Stanna hemma om du är sjuk - Stanna hemma vid minsta symtom.