Anna Nyberg ny styrelseledamot i Vectura

Anna Nyberg tillträder som ny styrelseledamot i Vecturas styrelse – tar över efter Gustaf Hemelin som lämnar efter sex år. Anna har bred erfarenhet inom fastighetsbranchen från bland annat ICA Fastigheter och Vasakronan vilket kommer vara till stor nytta för Vectura i sitt framtida arbete inom innovativa fastighetsprojekt.

Anna Nyberg har gedigen erfarenhet inom fastighetsbranschen varav de senaste tre åren som VD för ICA Fastigheter och del av ICA Gruppens koncernledning. Hon har även haft styrelseuppdrag i Ancore, Trecore och Delcore där Anna var med och skapade de två sistnämnda samägda bolagen för ICA Fastigheter. Tidigare var hon ansvarig för Fastighetsutveckling och projektgenomförande inom Vasakronan.

- Genom mina erfarenheter och starka intresse för stadsutveckling, hållbarhet och digitalisering ser jag fram emot att ingå i Vecturas styrelse och kunna bidra till deras tillväxtambitioner och långsiktiga ägarperspektiv, säger Anna Nyberg.

    Vectura Fastigheter gör mycket stora investeringar inom life science, innovation och bland annat i Hagastaden, Stockholm genom Forskaren, CampusF och Kvarter 37 i Mölndal med GoCo Health Innovation City samt i Lund och Uppsala.

    Vectura
    Vectura är ett fastighetsbolag som utvecklar utrymmen för nya framsteg genom egen produktion och långsiktig förvaltning. Minst 100 år brukar vi säga. Med nya sätt att samarbeta, nya sätt att bygga och nya sätt att tänka skapar vi förutsättningar för fruktsamma möten. För företag, kommuner och människor som är engagerade i omsorg, liv och hälsa. Vårt högre mål är att klara mänsklighetens framtida utmaningar. Vår långsiktighet garanteras av våra ägare, Patricia Industries, en del av Investor.

    Länk till MyNewsdesk