Siemens Healthineers väljer GoCo House för sitt Göteborgskontor

I våras påbörjades bygget av GoCo House - signaturbyggnaden för GoCo Health Innovation City i Mölndaldär ett nytt världsledande center för hälsoinnovation håller på att ta form. Nu står det klart att Siemens Healthineers väljer GoCo House för sin verksamhet i Göteborg och ansluter därmed till det snabbt växande området och samverkansinitiativet.

GoCo House är ritat av arkitektbyrån Semrén & Månsson med ambitionen om att bli en samverkande mötesplats för världsledande aktörer inom medicinsk utveckling och hälsa. Den 22 000 kvm stora kontorsbyggnaden kommer bestå av både publika ytor med restaurang och lounge samt co-working, kontor och flera olika konferens- samt mötesmiljöer. Hela utformningen bygger på många sociala ytor för att främja möjligheterna till att mötas och arbeta tillsammans.

- GoCo House i sig definierar mycket av tanken med hela GoCo Health Innovation City. Vi vill med GoCo House skapa de bästa förutsättningarna för samtal och samverkan, det är så vi långsiktigt bygger innovationskraft och ett konkurrenskraftigt Sverige. Vi är nu fantastiskt glada över att Siemens Healthineers väljer att etablera sig hos oss. Det är ett spännande bolag i yttersta framkant inom digital hälsa där mycket av framtidens lösningar också finns samlat, säger Pernilla Andersson, affärsutvecklare på GoCo Health Innovation City.

- Siemens Healthineers verksamhet spänner från bild- och laboratoriediagnostik, till bildguidad terapi och cancervård för diagnos och behandlingsbeslut. I takt med att branschen blir alltmer integrerad så blir också samarbete och partnerskap allt viktigare menar Oskar Strand, produktområdeschef AI, Siemens Healthineers Norden och Baltikum.

Initiativet till Västsverigesnya life science-kluster är ett joint venture mellan Next Step Group och Vectura Fastigheter med founding partners som AstraZeneca, Sahlgrenska akademin, Wellspect och Fujirebio. Utöver GoCo House är både forskarbostäder, utförande- och äldrevård under utveckling. I december lanserades även GoCo Active - en mötesplats för förebyggande friskvård och idrottsmedicin där Henrik Lundqvist presenterades som delägare.

- Att mötas och samverka är en otroligt viktig nyckel för innovationskraften och här spelar även den fysiska platsen en betydande roll. På GoCo House hoppas vi kunna lägga grunden för nya innovationer, spännande partnerskap och framstående forskning. Vi tror på kraften i nya konstellationer för oväntade samarbeten, som i slutändan kan generera tillväxt inom området hälsa, säger Marie Uddenmyr, Director Corporate Relations på GoCo Health Innovation City

Sedan tidigare har bolag som XVIVO Perfusion och AstraZenecass satsning, Health Works, annonserat att de flyttar in i GoCo House och etablerar sig i GoCo Health Innovation City. Siemens Healthineers ser nu fram emot att också bli en del av storsatsningen.

- Vi på Siemens Healthineers är väldigt glada att ha ett av våra kontor lokaliserat till GoCos Life science kluster, eftersom vi är övertygande om att samarbete och partnerskap mellan akademi, sjukvård och industri är nyckeln till att utveckla svensk sjukvård. Ekosystemet som växer fram runt GoCo kommer definitivt att möjliggöra detta, säger Eric LaFleche, VD, Siemens Healthineers Sverige.

Inflyttning i är planerad till december 2022.

Länk till MyNewsdesk